Spis treści | Książki w języku polskim

O MIŁOŚĆI

Cały świat, cały Kosmos pojawił się, żyje i porusza się dzięki Miłości. Bez Miłości nie mogą istnieć ani Wszechświat, ani galaktyki, ani planety, bez niej nie mogłoby pojawić się oraz rozwinąć życie na Ziemi. Miłość jest właściwością Duszy. Miłość należy do Świata Ognistego. Tajemnicę Miłości człowiek będzie mógł poznać jedynie osiągając Świat Ognisty, zbliżając się w swoim rozwoju do Boskiego poziomu rozwoju ludzkości. Obecnie, ciemne moce robią wszystko, by wulgaryzować, upraszczać i poniżać nasze pojęcie Miłości. Od was samych zależy, by nie poddać się ich ciemnym i niegodziwym podstępom. Miłość, przede wszystkim, związana jest z duszą człowieka. Za pomocą tego uczucia człowiek może wznieść swoją duszę i zrównać się z Bogami.

Ale może być odwrotnie. Sprowadziwszy uczucie Miłości do wulgarnego seksu, człowiek może upaść poniżej zwierzęcia. Wszystkie wielkie osiągnięcia ludzkości: najpiękniejsze dzieła sztuki, książki, obrazy, muzyka były stworzone przez Miłość. Z Miłości, ludzie zdolni byli do heroicznych czynów, z radością ofiarowali siebie innym. Miłość rodzi Piękno, a Piękno żywi uczucie Miłości. Dlatego należy we wszystkim dążyć do Piękna: piękna słów i czynów, piękna myśli i uczuć, piękna relacji z ludźmi. Tylko wówczas człowiek będzie osiągał większą doskonałość i będzie rzeczywiście szczęśliwy. Tak mówią do nas ci, którzy już osiągnęli wspaniały Boski stopień rozwoju Wielcy Nauczyciele Ludzkości.

Wszystkie duchowe zdobycze: talenty, zdolności, wiedza i umiejętności, piękne cechy charakteru i duszy człowieka wszystko to jest naszym wiecznym i nieśmiertelnym osiągnięciem. Służy ono ludzkości tak na Ziemi w Świecie Fizycznym, jak i w Subtelnym Świecie. Człowiek nie może zabrać ze sobą do Świata Wyższego ani rzeczy, ani pieniędzy, ani żadnych innych zdobyczy materialnych. Ale wszystkie bogactwa swojej duszy zabierze ze sobą i przeniesie je z powrotem do następnego wcielenia. Dlatego sens Życia zawiera się również w gromadzeniu, ale nie materialnych, lecz właśnie duchowych wartości.

Kultywujcie swoje talenty, zdolności, twórzcie piękne cechy charakteru, doskonalcie waszą duszę. To wieczne bogactwo będzie służyć nie tylko wam, lecz także innym ludziom.

<< Cofnij    Dalej >>