Spis treści | Książki w języku polskim

ŚWIATY DOOKOŁA NAS

Człowiek powiązany jest ze światem zewnętrznym poprzez swoje zmysły. Słyszymy dźwięki i widzimy otaczające nas przedmioty, domy, drzewa, niebo, słońce, gwiazdy. Skóra nasza czuje dotyk przedmiotów, ciepło promieni słonecznych, wilgotność powietrza, podmuch wiatru.

Naukowcy twierdzą, że wszystko, co obejmują zmysły człowieka, zbudowane jest z materii i że cały świat jest materialny. Obecny człowiek daleki jest od doskonałości. Nasze organy zmysłowe dopiero rozwijają się i niewiele jeszcze czujemy oraz odbieramy z ich pomocą.

Na przykład nie widzimy i nie słyszymy fal radiowych, a nasz radioodbiornik łatwo je rozróżnia. Nie widzimy promieni rentgenowskich, nie czujemy radioaktywnego promieniowania reaktorów atomowych, itd.

Ten świat, dostępny naszym zmysłom, Wielcy Nauczyciele nazywają Światem Fizycznym. Lecz dookoła nas istnieją również inne, niewidzialne dla nas Światy. One też składają się z materii, ale na tyle subtelnej, że na ogół nie widzimy i nie odczuwamy jej. Są co prawda jednostki, które częściowo odczuwają, czasami nawet widzą tę przezroczystą materię materię Świata Subtelnego. Ale nie jest to zwykłe widzenie lub odczuwanie, lecz wyższy poziom percepcji, czy też przejaw wyższych zdolności człowieka.

W latach 80-tych często się słyszało o pewnej Bułgarce, starszej kobiecie, która miała na imię Wanga. Ta niewidoma od dzieciństwa kobieta widziała obrazy oraz istoty ze Świata Subtelnego. Na razie rzadko można spotkać ludzi, mających takie zdolności, lecz w przyszłości rozwinie je w sobie każdy człowiek.

Istnieje też w Przyrodzie jeszcze bardziej subtelny, nieuchwytny Świat. Nazywa się Światem Ognistym. Ten Świat nie jest na razie dostępny zmysłom ludzi żyjących na Ziemi. Będzie dostępny dopiero wtedy, gdy ludzie osiągną Boski stopień swojego rozwoju.

Wszystkie te światy, widoczne i niewidoczne, znajdują się dookoła nas i we wszystkich nich istnieją istoty rozumne. Wyższy Rozum Wszechświata należy do Świata Ognistego, lecz nawet każdy zwykły człowiek niesie w sobie cząstki Światów: Subtelnego i Ognistego. To, co ludzie nazywają duszą i duchem człowieka, są właśnie tymi Subtelnymi i Ognistymi cząstkami naszej istoty.

<< Cofnij    Dalej >>