Spis treści | Książki w języku polskim

PRAWA KOSMICZNE

Zapewne wiecie o tym, że w życiu należy przestrzegać pewnych reguł w celu uniknięcia kłopotów oraz wielkich nieszczęść, bez takiego przestrzegania życie było by po prostu niemożliwe. Na przykład, bezpiecznie przejść przez ulicę można tylko na zielonych światłach, inaczej bowiem łatwo wpaść pod samochód i zginąć lub zostać kaleką. Nie wolno pozostawić bez kontroli rozpalonego ogniska, bo może zdarzyć się pożar, itd. Będąc małymi dziećmi, byliście nauczani tych mądrości przez swych rodziców lub starsze rodzeństwo. Podobnie, istnieją pewne reguły dotyczące Kosmosu. Nazywają się Prawami Kosmicznymi i są przekazywane ludziom przez Wielkich Nauczycieli. Niezrozumienie i nieprzestrzeganie tych Praw Kosmicznych przynosi wiele biedy i nieszczęść ludzkości i naszej planecie Ziemi.

Szczególnie często Prawa te były łamane w XX stuleciu, co doprowadziło nas do tak ciężkiej sytuacji, chorej przyrody i chorego społeczeństwa. Wiedza o Prawach Kosmicznych nie tylko daje nam możliwość uniknięcia wielu kłopotów i nieszczęść, wiedza ta daje także prawidłowy światopogląd, niezbędny ludziom do rozwoju ich świadomości i osiągnięcia szczęśliwego życia na naszej planecie. Z wielu Praw, które istnieją w Kosmosie, szczególnie niezbędne jest, by ludzie poznali trzy najważniejsze: Prawo Reinkarnacji, Prawo Karmy oraz Prawo Wolnej Woli.