Spis treści | Książki w języku polskim

CZYM JEST LOS?

Życie różnych ludzi układa się w różny sposób. Niektórym wszystko w życiu przychodzi łatwo i prosto, wszystko się udaje. Życie innych, odwrotnie — bywa tak ciężkie i skomplikowane, iż wydaje się, że wszystkie biedy i nieszczęścia spadły na tego człowieka. O takim się mówi, że ma ciężki los. Czasami, ludzie próbują za pomocą wróżb przepowiedzieć los, odgadnąć, co czeka człowieka w przyszłości. Niektórzy starają się odczytać swój los z gwiazd. Czym więc jest los? Czy rzeczywiście całe życie człowieka jest określone z góry, i sam on niczego już nie zmieni, czy też odwrotnie, cała jego przyszłość zależy tylko od niego samego?

Wielcy Nauczyciele mówią, że nasze życie podporządkowane jest Kosmicznemu Prawu Karmy, czy też inaczej — Prawu Losu. Człowiek sam stworzył swoją obecną sytuację życiową i zbiera teraz to, co kiedyś sam posiał. Jeżeli człowiek tworzył dobro dla innych ludzi, to dobro powróci do niego w tym lub w następnym życiu. Ale jeżeli czynił zło i przynosił cierpienie ludziom, to wcześniej czy później, będzie cierpiał sam. Jak mówi mądrość ludowa: “Co posiejesz, to zbierzesz”, lub też: “Jak pościelisz, tak się wyśpisz”.

Od człowieka zależy — czy będzie czynił dobro, czy zło. Kosmiczne Prawo Wolnej Woli daje mu prawo wyboru: iść drogą dobra, czy iść drogą zła. Ciągle stajemy przed takim wyborem. Za każdym razem, zanim zdecydujemy się coś zrobić, wybieramy pomiędzy dobrem a złem, zaś każdy dokonany przez nas wybór wpływa na nasz dalszy los.

Czy pamiętacie taki moment w jednej z bajek, gdy bohater zbliża się do skrzyżowania dróg, przy którym leży przydrożny kamień? Na kamieniu tym wypisano, jaki los czeka człowieka na jednej a jaki na drugiej drodze. Bohater musi wybrać, jaką drogą będzie zmierzał dalej. Wyboru tego musi dokonać sam, co oznacza, że sam określa swój dalszy los. W tak wspaniale prosty sposób, mądrość ludowa pokazuje nam w bajce związek Prawa Karmy z Prawem Wolnej Woli.

Oto dlaczego tak ważnym jest czynienie dobra. Od starożytnych czasów dawano ludziom we wszystkich religiach Zasady Moralne: nie krzywdź, nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj, czyń dobro, przestrzegaj czystości moralnej, kochaj ludzi. Przecież kiedyś wszystkie religie dane zostały ludzkości przez Wielkich Nauczycieli, którzy dobrze znają Prawa Kosmiczne i dążą do tego, by nauczać ludzi tych Praw.

Tak, na przykład, dwa tysiące lat temu, Wielki Nauczyciel Jezus Chrystus ponownie przypomniał ludziom o tych Moralnych Zasadach. Gdyby ludzie żyli zgodnie z nimi, mogliby uniknąć wielu błędów, ciężkich przeżyć i cierpień. Ale, niestety, większość ludzi wcale nie dążyła do tego lub po prostu zapominała o przestrzeganiu tych Zasad. Ludzie kłamali, używali przemocy, kradli, przejawiali wulgarność i okrucieństwo, dlatego też w swoich następnych wcieleniach sami cierpieli z powodu kłamstwa, przemocy, kradzieży, wulgarności i okrucieństwa innych ludzi. Swój przyszły los — to, co zdarzy się w następnych wcieleniach — człowiek tworzy sobie sam, teraz, w tym życiu. Wyższy Rozum naucza nas, żeby nie liczyć na to, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i polepszy nasze życie. Nikt, nawet Bogowie, nie mogą łamać Praw Kosmosu.

Tylko my sami możemy zbudować Nowy wspaniały Świat. Ale będziemy mogli to zrobić jedynie wtedy, jeżeli zaczniemy zmieniać, doskonalić samych siebie. Jeżeli każdy z nas będzie się stawał lepszy, uczciwszy, bardziej życzliwy dla innych — wtedy i cały świat zmieni się, wszystko dookoła zmieni się na lepsze.

<< Cofnij    Dalej >>