Spis treści | Książki w języku polskim

NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD NAS

Nasi przodkowie marzyli o tym, by zbudować świetlaną przyszłość. Nie tylko marzyli, ale w wielu przypadkach ofiarowali swoje osobiste życie dla osiągnięcia prawdy i sprawiedliwości na Ziemi.

Dużo wówczas osiągnięto. Wszystkie dzieci otrzymały możliwość kształcenia się. Zwyczajni prości ludzie otrzymali dostęp do skarbów duchowych: dzieł sztuki i literatury. Mniejsze narodowości, nawet te, które nie miały własnego pisma, otrzymały możliwość rozwoju własnej kultury. Wszystkie te osiągnięcia stały się wspólnym duchowym bogactwem ludzkości naszej planety. Wiele zniewolonych państw świata — byłych kolonii — wyzwoliło się i uzyskało wolność.

Nasi dziadkowie uratowali ludzkość przed światowym faszyzmem, najokrutniejszym zdarzeniem w historii naszej planety. Faszyzm był otwartą próbą ciemnych mocy, by zdobyć dominację nad całą planetą (obecnie próbują one robić to skrycie). Gdyby ta ich próba powiodła się, planeta oraz ludzkość mogłyby już nie istnieć.

Teraz, najważniejszym zadaniem dla każdego z nas jest robienie wszystkiego, co możemy, dla Wspólnego Dobra. Musimy dołożyć wszelkich starań, by zostać lepszymi ludzkimi istotami, transformując nasze złe cechy charakteru, które zostały wszczepione w nas poprzez ciemne moce.

Najwyższe Siły Kosmosu wkrótce usuną wszystkich, rozsiewających zło, z naszej Ziemi na Saturna. Ludzie, tworzący dobro, pozostaną i będą pracować dla odrodzenia naszej planety.

Powinniśmy pomóc Mocom Światła ratującym Ziemię. Wkrótce zrealizujemy to. Wkrótce zobaczymy większą ilość ludzi, starających się udoskonalić siebie, dając w ten sposób przykład innym. Wówczas nastanie Nowa Epoka, Epoka Światła. Nikt nie może zrobić tego za nas. Powinniśmy dokonać tych zmian sami. Każdy z nas potrafi się udoskonalić.

Przebywając w Szambali-Biełowodju, Helena oraz Mikołaj Rerichowie otrzymali Wielką Wiedzę i przekazali ją ludziom. Helena Rerich zapisała swoje rozmowy z Wielkim Nauczycielem. Dzieła te zostały wydane w latach 1924-1937, w 12 tomach, mających wspólną nazwę Żywa Etyka, albo Agni Joga. Przez długie lata ciemne moce niszczyły i ukrywały przed ludźmi te Księgi, ale teraz są one dostępne dla wszystkich, pragnących je przeczytać.

Gdy przeczytacie te Księgi, dowiecie się nie tylko o tym, o czym wam tutaj opowiedziałem, lecz również o wielu innych ważnych sprawach. Nie wystarczy jedynie przeczytać, należy też dużo robić dla zbudowania nowego szczęśliwego życia, kiedy Piękno, Prawda i Sprawiedliwość zwyciężą na naszej planecie. Wielki Nauczyciel mówi do nas o tym wspaniałym czasie, który ma nastąpić:

“Przyjdzie Mój czas i życie na planecie się zmieni. Pomyślność i pokój powrócą na Ziemię. Nastąpi współpraca wszystkich ze wszystkimi, zniknie wrogość, ustaną wojny, wszystkie narody staną się jedną przyjazną rodziną. Przekształci się i rozkwitnie ziemski ogród. Uwolnione będą zwierzęta, zmienią się ludzie, fałszywa nauka ustąpi miejsce prawdziwej. Trzy Światy połączą się w świadomości człowieka w jeden, rozjaśni się mgła, źli i ciemni odejdą na Saturn, oczyści się planeta ze wszystkich śmieci, przekształci się ludzka świadomość. Nastąpi królestwo Światła i nie będzie mu końca.”

Drodzy przyjaciele, zaczynajcie budować swoją przyszłość, swój los, już teraz. Bądźcie twórcami! Twórzcie dobro, doskonalcie się, starajcie się stać godnymi nadchodzącej Epoki Światła, a odnowiona planeta zabierze was w swoją Przyszłość. Jesteście dziećmi Ziemi! Jesteście dziećmi Wielkiego Kosmosu! Wielka Matka Natura, Matka Świata, Kocha was i życzy wam dobra i szczęścia. Pokochajcie również nieskończoną radość życia, radość twórczości, radość wiecznego doskonalenia się!

Wasz los, wasze przyszłe szczęście na odnowionej planecie, zależy od was samych!

LITERATURA

  1. Księgi Żywej Etyki (Agni Joga)
  2. “Doktryna tajemna”, Helena Bławacka
  3. “Kosmiczne Legendy Wschodu”, S. Stulginski
  4. “Listy Heleny Rerich”
  5. “Granice Agni Jogi”
  6. “Szambala Oświecająca”, Mikołaj Rerich
<< Cofnij    ______